Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Madsentropiahigh
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viatimetobegin timetobegin
Madsentropiahigh
4228 e194 500
Reposted fromzbitek zbitek viadreamsneverdie dreamsneverdie

February 16 2020

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
0147 5220 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

February 12 2020

Madsentropiahigh

Luty. Resztą sił czołgam się do marca.
Luty wybrukowany jest najczarniejszymi myślami. Luty podkłada Ci nogę.
Gdybym musiała porównać ten zacny miesiąc do sceny filmowej to definitywnie „Zjawa”, kiedy Leonardo DiCaprio walczy z niedźwiedziem.
Luty jest niedźwiedziem. I kiedy całkiem opadasz z sił, myślisz – „dobra, pieprzę to, mogę się wykrwawić, albo niech mnie zje”. I gdy łapiesz oddech – „no ale jak się teraz wykrwawię to nie doczekam marca…”
No więc czołgasz się po tych bruzdach życia, a za tobą smuga krwi.
Byle do marca, byle do marca…

Jest jednak w lutym jakaś obietnica – jeśli przetrwasz tę ścieżkę zdrowia, na końcu czeka nagroda – laury z koperku, medal z młodego ziemniaka, bukiet rzodkiewek.
A to dopiero przystawka.
Skup się i wytęż węch. Czujesz? To boczek wyleguje się na grillu.
To zieleń buzuje pod śniegiem i rwie się do działania.
Życie stanęło za barem i robi mi aperola…

Naprawdę. To mógł być listopad.
Ja Wam to mówię – NAJLEPSZE ZNOWU PRZED NAMI.

— Miss Ferreira
Reposted frommessinhead messinhead viaataga ataga

February 09 2020

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
Reposted fromFlau Flau viazyrafa zyrafa
Madsentropiahigh
4267 dd79 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaLuukka Luukka

February 08 2020

Madsentropiahigh
0226 62a9
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi

February 05 2020

Madsentropiahigh
Reposted fromusagiaddict usagiaddict
Madsentropiahigh
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
0439 b8b1
Reposted frompsychedelix psychedelix viakitchen kitchen
Madsentropiahigh
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
5643 8b11
Reposted frompastelowe pastelowe viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
0009 b0bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Madsentropiahigh
7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

February 04 2020

Madsentropiahigh
1677 c08c 500
Reposted fromviolethill violethill viaRudeGirl RudeGirl
Madsentropiahigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl