Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

Madsentropiahigh
3217 10c5 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
Madsentropiahigh
3266 2349 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
Madsentropiahigh
3304 4fa4 500
Reposted fromMissLavandula MissLavandula
Madsentropiahigh
4676 04a8 500
Reposted frompapaj papaj
Madsentropiahigh
3745 d63c
Reposted fromkarahippie karahippie viamaryjanejanis maryjanejanis

March 28 2020

March 22 2020

Madsentropiahigh
Teraz muszę wyjść. Nie mam pojęcia, kiedy wrócę. Nie chcę się do niczego zobowiązywać. Idę na miasto, przyniosę ciasto.
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka
Reposted fromnatory natory vianowaczi nowaczi

March 13 2020

Madsentropiahigh
1632 b652 500
Reposted fromtfu tfu vialinasakuraaizu linasakuraaizu

March 11 2020

Madsentropiahigh
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viasomethingfromheart somethingfromheart
Madsentropiahigh
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapoolun poolun

March 07 2020

Madsentropiahigh
9100 d0ea 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathinkmore thinkmore

March 04 2020

Madsentropiahigh
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame vianowaczi nowaczi
Madsentropiahigh
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viarainingman rainingman
Madsentropiahigh
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 vianowaczi nowaczi

March 03 2020

Madsentropiahigh
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viapiehus piehus
Madsentropiahigh
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapiehus piehus
Madsentropiahigh
2785 23c2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasomersby somersby

March 01 2020

Madsentropiahigh
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viaAnimalinme Animalinme
Madsentropiahigh
3556 2676 500
Reposted fromexistential existential viaNajada Najada
Madsentropiahigh
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl