Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

Madsentropiahigh
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
Madsentropiahigh
1786 31c5
Reposted fromnyaako nyaako viamaryjanejanis maryjanejanis
Madsentropiahigh
4898 202b 500
Reposted frompixielark pixielark viakapitandziwny kapitandziwny
Madsentropiahigh
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaplacekijacek placekijacek

August 07 2017

Madsentropiahigh
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viaoxygenium oxygenium
Madsentropiahigh
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
Madsentropiahigh
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Madsentropiahigh
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viaataga ataga
Madsentropiahigh
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
6886 6834
Reposted fromfoina foina viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
4305 8b77 500

August 05 2017

Madsentropiahigh
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce. (...) Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
Reposted fromhatemyself hatemyself viapozakontrola pozakontrola

August 04 2017

Madsentropiahigh
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianowaczi nowaczi
Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
3660 ad57
Reposted byLykouBrainysatyrlanedarkerswiksz
Madsentropiahigh
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka via3u3a 3u3a
Madsentropiahigh
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc
Madsentropiahigh
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viajojinthesun jojinthesun

July 29 2017

Madsentropiahigh
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl