Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

Madsentropiahigh
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viaataga ataga
Madsentropiahigh
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
6886 6834
Reposted fromfoina foina viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
4305 8b77 500

August 05 2017

Madsentropiahigh
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce. (...) Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
Reposted fromhatemyself hatemyself viapozakontrola pozakontrola

August 04 2017

Madsentropiahigh
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianowaczi nowaczi
Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
3660 ad57
Reposted byLykouBrainysatyrlanedarkerswiksz
Madsentropiahigh
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka via3u3a 3u3a
Madsentropiahigh
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc
Madsentropiahigh
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viajojinthesun jojinthesun

July 29 2017

Madsentropiahigh
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatobecontinued tobecontinued

July 13 2017

Madsentropiahigh
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter vianowaczi nowaczi
Madsentropiahigh
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad vianowaczi nowaczi

July 02 2017

Madsentropiahigh
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viapoolun poolun

June 22 2017

Madsentropiahigh
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoolun poolun
Madsentropiahigh
1245 6f34 500
Reposted fromdentharg dentharg viapoolun poolun

June 21 2017

Madsentropiahigh
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viapoolun poolun
Madsentropiahigh
Czuję się trochę jak w eksperymencie, gdzie każdy dzień jest próbą.
Reposted fromtransfuzja- transfuzja- viapoolun poolun
4695 98a6
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl