Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

Madsentropiahigh
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
4262 169c

March 08 2019

Madsentropiahigh
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viapoolun poolun

February 28 2019

Madsentropiahigh
5088 2fea
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaWlodara Wlodara

February 25 2019

Madsentropiahigh
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Madsentropiahigh
2709 9750
Reposted fromzciach zciach viavongoogen vongoogen
Madsentropiahigh
Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie... 
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromRowena Rowena viatalarcio talarcio

February 24 2019

Madsentropiahigh
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame

February 20 2019

Madsentropiahigh
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vialittlewhitelies littlewhitelies
Madsentropiahigh
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

February 19 2019

Madsentropiahigh
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viaelloko elloko

February 15 2019

Madsentropiahigh
6473 a3d0 500
"Portada"
Madsentropiahigh
Nie odzywaj się, chyba że możesz ulepszyć ciszę.
— M. Musierowicz, "Pulpecja"
Reposted fromblueinsane blueinsane viatobecontinued tobecontinued

February 14 2019

Madsentropiahigh
8759 92fa 500
Reposted frompampunio pampunio viaSilentForest SilentForest
Madsentropiahigh
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaataga ataga
Madsentropiahigh
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaataga ataga

February 13 2019

Madsentropiahigh
6026 e6f6 500
Reposted from4777727772 4777727772

November 06 2018

Madsentropiahigh

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viakinufa kinufa

October 25 2018

3201 820d 500

October 24 2018

Madsentropiahigh
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl