Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

Madsentropiahigh
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter vianowaczi nowaczi
Madsentropiahigh
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad vianowaczi nowaczi

July 02 2017

Madsentropiahigh
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viapoolun poolun

June 22 2017

Madsentropiahigh
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoolun poolun
Madsentropiahigh
1245 6f34 500
Reposted fromdentharg dentharg viapoolun poolun

June 21 2017

Madsentropiahigh
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viapoolun poolun
Madsentropiahigh
Czuję się trochę jak w eksperymencie, gdzie każdy dzień jest próbą.
Reposted fromtransfuzja- transfuzja- viapoolun poolun
4695 98a6
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viapoolun poolun

June 18 2017

Madsentropiahigh
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates

June 17 2017

Madsentropiahigh
Sowy może rzeczywiście nie są tym, czym się wydają, ale i tak odgrywają ważną rolę: przypominają nam żebyśmy patrzyli w ciemność.
— Mark Frost „Sekrety Twin Peaks”
Madsentropiahigh
0959 d4f0
Madsentropiahigh
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamaryjanejanis maryjanejanis

June 16 2017

Madsentropiahigh
9202 712b
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaryjanejanis maryjanejanis
Madsentropiahigh
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Reposted fromtothebitterend tothebitterend viaataga ataga

June 12 2017

Madsentropiahigh
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

June 06 2017

Madsentropiahigh

June 01 2017

Madsentropiahigh

May 30 2017

Madsentropiahigh
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaataga ataga
Madsentropiahigh
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer viaatramentovva atramentovva
Madsentropiahigh
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl