Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

Madsentropiahigh

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viakinufa kinufa

October 25 2018

3201 820d 500

October 24 2018

Madsentropiahigh
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialeniwieec leniwieec
Madsentropiahigh
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaasxhin asxhin

October 21 2018

Madsentropiahigh
2834 1e6a
Reposted fromvronk vronk viafotofob fotofob

October 20 2018

Madsentropiahigh

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viapoolun poolun

October 18 2018

Madsentropiahigh
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood

October 17 2018

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaxannabelle xannabelle

October 15 2018

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaugranaaa blaugranaaa
Madsentropiahigh
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamuladhara muladhara
Madsentropiahigh
1180 9357 500
Reposted frompunisher punisher viavictorian victorian

October 14 2018

Madsentropiahigh
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Madsentropiahigh
1519 0234
Reposted from4777727772 4777727772 viaataga ataga

October 01 2018

7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viaavemaria avemaria
Madsentropiahigh
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaxannabelle xannabelle

September 24 2018

Madsentropiahigh
2948 d159 500
pizga złem
Reposted fromkitana kitana via4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
7396 6a68
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl