Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

0875 8fde
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viapozakontrola pozakontrola
Madsentropiahigh
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

April 08 2017

Madsentropiahigh
1808 46ee
Reposted frompotyria potyria vianowaczi nowaczi

April 05 2017

Madsentropiahigh
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viahuntrees94 huntrees94
Madsentropiahigh
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss vianiemaproblemu niemaproblemu
Madsentropiahigh
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacoldwater coldwater
Madsentropiahigh
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevveell evveell
Madsentropiahigh
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamaryjanejanis maryjanejanis
Madsentropiahigh
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viagoszko goszko
Madsentropiahigh
2881 6cd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarainingman rainingman

April 03 2017

8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazupelnie zupelnie
Madsentropiahigh


Submitted by dreamgirl1
Reposted frominspired inspired viaataga ataga

April 02 2017

Madsentropiahigh
3018 3057 500
Reposted fromhagis hagis

March 29 2017

Madsentropiahigh
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaemblemat emblemat
Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viasilence89 silence89
Madsentropiahigh
1579 1be3
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viafelicka felicka
Madsentropiahigh
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl