Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

Madsentropiahigh
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablamecoco blamecoco

July 09 2018

Madsentropiahigh
9898 2986
Reposted from4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza via4777727772 4777727772

June 28 2018

Madsentropiahigh
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapoolun poolun
Madsentropiahigh

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viaxannabelle xannabelle
Madsentropiahigh
3513 fe89 500
Madsentropiahigh
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viacoffee coffee

June 21 2018

6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viaatramentovva atramentovva

June 13 2018

Madsentropiahigh
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Madsentropiahigh
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi

June 12 2018

Madsentropiahigh
6157 421b 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaSkydelan Skydelan

May 31 2018

Madsentropiahigh
8879 405e 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viawonderwall wonderwall

May 19 2018

Madsentropiahigh
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viatobecontinued tobecontinued
Madsentropiahigh
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
Madsentropiahigh
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaszamannaa kaszamannaa
Madsentropiahigh
2588 63cb 500
Reposted fromzbitek zbitek viaiammistake iammistake
Madsentropiahigh
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

May 17 2018

Madsentropiahigh
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl