Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Madsentropiahigh
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viamruugaa mruugaa
Madsentropiahigh

October 14 2017

Madsentropiahigh

October 12 2017

Madsentropiahigh
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viaviolethill violethill
Madsentropiahigh

October 10 2017

Madsentropiahigh
5825 5207
Reposted fromshar17666 shar17666 viamruugaa mruugaa

October 09 2017

6210 5e1f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaodyssey odyssey
2652 0d0f

October 07 2017

Madsentropiahigh
Reposted fromfelicka felicka viatobecontinued tobecontinued
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame

*Melanchujnia*

A
W tych czasach
Człowiek
w
Człowieku
Człowieczeństwo
Morduje

— Piotr Tokarz
(via introwertyzm-egzaltacyjny)

October 06 2017

3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viapoolun poolun

October 05 2017

Madsentropiahigh
Reposted fromsilence89 silence89 vianowaczi nowaczi
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun

September 30 2017

Madsentropiahigh
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viaMonia94 Monia94
Madsentropiahigh
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3

September 28 2017

Madsentropiahigh
ciebie
i więcej grzechów
pamiętam.
— Retoryka (via desiderataxx)
Madsentropiahigh
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialady-fraser lady-fraser
Madsentropiahigh
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl