Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

Madsentropiahigh
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol viabadblood badblood
Madsentropiahigh
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel "N@pisz do mnie"
Reposted fromkabooom kabooom vianemuri nemuri
Madsentropiahigh
5352 0d97
Reposted fromkarahippie karahippie viaSilentForest SilentForest

February 15 2018

Madsentropiahigh
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viarotfl rotfl

February 13 2018

Madsentropiahigh

February 12 2018

Madsentropiahigh
To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.

January 31 2018

Madsentropiahigh
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viaataga ataga

January 29 2018

Madsentropiahigh
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun

January 25 2018

Madsentropiahigh
4880 10bc
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viaselsey selsey

January 20 2018

Madsentropiahigh
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Tove Jansson
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakomplikacja komplikacja

January 08 2018

Madsentropiahigh
3632 dbce 500

January 06 2018

Madsentropiahigh
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe
Madsentropiahigh
2634 f6d3 500

January 03 2018

Madsentropiahigh
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viamruugaa mruugaa

December 31 2017

Madsentropiahigh
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued

December 30 2017

8048 495f
Reposted fromsavatage savatage vianocnatesciowa nocnatesciowa

December 29 2017

Madsentropiahigh
5505 cbd2
Reposted fromzciach zciach viagriber griber
Madsentropiahigh
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl