Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viakapitandziwny kapitandziwny
Madsentropiahigh
7702 48dc 500
Reposted fromEDi EDi viakapitandziwny kapitandziwny

May 24 2017

Madsentropiahigh
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viacatchdimoment catchdimoment

May 23 2017

Madsentropiahigh
7113 9c77
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viakiteandra kiteandra
Madsentropiahigh
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viapoolun poolun
Madsentropiahigh
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viarulletka rulletka
Madsentropiahigh
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarulletka rulletka

May 20 2017

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
I niby jesteś zimna, ale tylko kiedy patrzą
— Emen
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagoszko goszko

May 14 2017

3455 391d
Reposted fromerial erial viayourhabit yourhabit

May 12 2017

Madsentropiahigh
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viaataga ataga

May 07 2017

3640 cc7f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaataga ataga

May 06 2017

Madsentropiahigh
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

May 03 2017

Madsentropiahigh

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
Madsentropiahigh
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Madsentropiahigh
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Madsentropiahigh
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Madsentropiahigh
5961 0857 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee

April 29 2017

Madsentropiahigh
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl